Endüstriyel ve evsel su arıtma ünitelerinde suyun berraklaştırılması amacı ile 0,02 mikron’a kadar filtrasyon yapabilen UF ( ultrafiltrasyon ) üniteleri kullanılmaktadır.

UF üniteleri aynı zamanda atıksu arıtma ünitelerinden çıkan arıtılmış suyun geri kazanımı uygulamalarında da önemli bir yer tutmaktadır.

UF üniteleri suyu berraklaştırırken aynı zamanda suyun içerisinde bulunan bakteri , virüs giderimi de yapmakta dolayısıyla da işletmelerde kimyasal ( klor ..vb. ) sarfiyatını azaltmaktadır.

UF üniteleri MF ( mikrofiltrasyon ) , kum ve multi – media filtre ünitelerine oranla daha yüksek ve kesin arıtma verimine sahiptir.

Ayrıca , UF modülleri yüksek otomasyon ve daha düşük kimyasal kullanımı ile daha kompakt tasarımlara izin vermektedir.

Model

Proje bilgilerine göre özel dizaynlar yapılmaktadır.