Arsenik yer kabuğunda en çok bulunan elementlerden birisidir.

Tarım , eczacılık ve başka endüstri dallarında hammadde olarak kullanılıyor olmasına rağmen özellikle insan sağlığı için oldukça zararlı olan bir zehirdir.

Yer altı sularının yüzeye çıkarken kaya , toprak gibi katmanların içerisinden geçmesi esnasında arsenik gibi bazı bileşikleri ve mineralleri çözmesi sonucu olarak arsenik içerebilmektedir.

Arsenik sorunu pek çok ülkede karşılaşılan ciddi bir sorun olup bu güne kadar 100 milyondan fazla insan arsenik zehirlenmesi sorununa maruz kalmıştır.

Ülkemiz haricinde içme sularında yüksek miktarda arsenik bulunan ülkeler arasında ;

Hindistan , Bangladeş , Amerika , Çin , Yeni Zelanda gibi ülkeler bulunmaktadır.

Özellikle Hindistan ve Bangladeş’de içme sularından kaynaklanan arseniğin nüfusun çok önemli bir kısmını etkilediği bilinmektedir.

Dünyada pek çok ülkede içme sularının arsenikle kirlenmesi ve bunun neden olduğu sağlık etkilerinin önüne geçilebilmesi amacıyla Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından içme sularında arsenik için kabul edilen maksimum kirletici seviyesi 0.05 mg/L'den 0.01 mg/L'ye düşürülmüştür , Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu değer 1993 yılında 0.01 mg/L’ye indirilmiştir. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde de bu değer 2005 yılında yayımlanan ve 2008 yılında yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile 0.01 mg/L’ye düşürülmüştür.

Standartlardaki bu düşüş sonucu dünyada ve ülkemizde bazı bölgelerde kullanılan mevcut su arıtma tesislerinin verimi yetersiz kalmış ve bu tesislere yeni arıtma proseslerinin ilavesi veya revizyonu gündeme gelmiştir.

Sularda arsenik giderimi işlemi için bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bunların arasında ;

  • Koagülasyon , flokülasyon ve çökeltme
  • Reverse Osmosis Üniteleri
  • Adsorpsiyon Özelliği olan filtre üniteleri
  • İyon değiştirme
  • Bitkiler ile doğal arıtma
  • Elektrokinetik arıtım gibi yöntemler sayılabilmektedir.

Elde edilen verim , kurulum ve işletme maliyetlerindeki avantajlardan dolayı genellikle adsorpsiyon özelliği olan filtreler kullanılmaktadır.

Arsenik tutucu filtre ünitelerinin su ile ters yıkama yapması gerekli değildir. Suyun içerdiği arsenik miktarına ve debiye bağlı olarak filtre mineralinin belirli bir ömrü vardır. Bu süre tamamlandığında mineralin yenilenmesi gerekmektedir.