ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ…

Firmamız , endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması konusunda da fizibilite çalışmalarından arıtma ekipmanı temin ve anahtar teslimi tesis kurmaya kadar kapsamlı bir şekilde hizmet vermektedir.

Konusunda uzman mühendislerimiz , müşterilerimizin koşullarına uygun doğru  teknik çözümler geliştirmekte ve bunların başarı ile uygulamasını yapmaktadırlar.

İhtiyaç ve talep durumuna göre paket ve betonarme tip atıksu arıtma tesisi uygulamalarımız mevcuttur.

Bu kapsamda ;

 • Atıksu Arıtma Tesisinin Dizaynı ,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Projelendirilmesi ,
 • İnşaatı ,
 • Ekipman İmali ,
 • Montajı ,
 • Otomasyonu ,
 • İşletmeye alınması ,
 • İşletmenin yetkili personelinin eğitilmesi firmamız tarafından yapılmaktadır .

Atıksu arıtma tesisleri gelen atık suyun kaynağına ve kirlilik içeriğine  göre Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri   ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri   olmak üzere iki gruba ayrılır.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Şehirlerde , köylerde , otellerde ,okullarda , hastanelerde….vb. işletmelerde  mutfak, lavabo,  duş, banyo ve tuvaletlerden kaynaklanan atık sulara Evsel Nitelikli Atık Sular denir.

Evsel atıksu arıtma tesisleri işletmenin yada yerleşim biriminin kapasitesine göre paket yada betonarme olarak uygulaması yapılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

İlaç , gıda , tekstil , kimya , kağıt , tarım ilaçları , akü….vb. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan atıksular ; işletmenin üretimi , içerdiği prosesler ve üretim aşamasında kullanılan ham maddelerin içeriğinden kaynaklı çok farklı karakteristik özelliklere sahiptir.

Bu nedenle Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde işletmenin özelliğine göre , her uygulamada kendine özgü kirlenme problemleri olan tesisler için özel çözümler üretilmektedir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin tasarımının doğru yapılabilmesi için ;

 • İşletme proseslerinin incelenmesi ,
 • Atıksu analizinin yapılması ,
 • Atıksu debisinin tespit edilmesi gerekmektedir.  

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde uygulanan arıtma prosesleri arasında ;

 • Kimyasal pıhtılaştırma ,
 • Kimyasal çöktürme ,
 • Kimyasal oksidasyon ,
 • Nötralizasyon ,
 • Flotasyon ,
 • Yağların ayrılması ve çökeltilmesi ,
 • Aktif çamur ve çamur stabilazasyonu ,
 • Anaerobik stabilizasyon ,
 • Çamur susuzlaştırma ,
 • Aktif karbon adsorpsiyonu ,
 • MBR ( Membran Bio Reaktör ) gibi uygulamalar bulunmaktadır.