Sularda bulunması muhtemel demir ve mangan minerallerinin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinaların, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Sulardan demir ve mangan giderimi amacı ile, özel mineralli, otomatik olarak çalışan filtreler kullanılmaktadır.

Demir Mangan Filtrelerinin dizaynı, ham su kapasitesi, fitrasyon hızı, demir ve mangan minerallerinin suda bulunma miktarına göre değişmektedir.