Multi-Media Filtrasyon Ünitelerinde, Filtre minerali olarak üç farklı çapta, %98,2 SiO2 içerikli kuartz ve antrait mineralleri kullanılmaktadır. Antrait mineralinin özgül ağırlığı kuartz'a göre daha düşük olduğu için, kum filtrelerine oranla daha hassas bir filtrasyon elde edilmektedir.

Multi – media filtrelerden istenilen verimin alınabilmesi için , sistemin filtrasyon hızına dikkat edilmesi gerekmektedir. Filtrasyon hızı 10 – 25 m / Saat arasında tercih edilmelidir. Eğer filtrasyon hızı olması gerekenden daha yüksek tutulursa, çıkış suyunda istenilen filtrasyon hassasiyeti sağlanamayacaktır.

Düşük filtrasyon hızında dizayn edilen Multi-Media Filtreler, demir iyonu içeren suların, klorlama işlemine tabi tutulmasıyla demir iyonlarını da tutabilmektedir.

Multi-Media Filtrelerde, mineral yatağı üzerinde biriken kirlilik, filtrasyon ünitesinde kullanılan zaman ayarlı otomatik valf aracılığı ile yaptırılan ters yıkama işlemlerinde giderek atılmaktadır.

Ters yıkama aralıkları, ham suyun kirlilik durumuna bağlı olarak her gün yada istenilen günlerde zaman ayarlı olarak yaptırılabilmektedir.

Multi-Media Filtreler, yıkama işlemlerini sadece su ile gerçekleştirdikleri için, ayrıca bir sarf malzeme giderleri olmamaktadır.

Multi-Media Filtre grupları işletmelerde ve evsel kullanımlarda su arıtma sistemlerinin en başında yer almaktadır.

Kapasite Aralığı : 0,8 - 62 m3/saat