50 -1000 Eşdeğer nüfus aralığı için evsel veya organik esaslı endüstriyel  atıksuların arıtılmasında kullanılan , saç konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilebilen Standart Paket Tip Atıksu Arıtma üniteleridir.

Paket tip atıksu arıtma tesislerimiz kullanım yerinin uygunluğuna göre yer üstüne yada toprak altına yerleştirilebilir.

Arıtma tesislerimizin % 98 oranında yüksek bir arıtma verimine sahip olup , çıkan arıtılmış su  Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen alıcı  ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

Avantajları    :

 • Yüksek verim ,
 • Düşük enerji sarfiyatı ,
 • Düşük alan ihtiyacı ( yeterli alanın bulunmadığı uygulamalarda özel çözümler geliştirilebilmektedir. ) ,
 • Kullanım kolaylığı ,
 • Minumun işletme maliyeti ,
 • Atıksu debisinin artması durumunda , mevcut sisteme ilave edilebilecek olan yeni modüler tanklar ile kolaylıkla atıksu arıtma tesisinin de kapasitesinin arttırılabilmesi   ,
 • Estetik görünüm ,
 • Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su talep ve/veya ihtiyaç doğrultusunda ;yıkama , bahçe sulama , proses besi suyu…vb. kullanım amaçları için tasarlanacak ileri arıtma yöntemleri ile geri kazandırılabilmektedir .

Kullanım Alanları :

 • Toplu konut alanları ,
 • Okullar ,
 • Oteller ,
 • Tatil köyleri ,
 • Hastaneler ,
 • Askeri tesis ve kamplar ,
 • Küçük ölçekli sanayi tesisleri ve fabrikalar .