Günümüzde gelişen teknoloji ve artan insan nüfusunun bir sonucu olarak , maalesef dünyamız her alanda hızla kirlenmekte ve zarar görmektedir. Bu durumdan su kaynakları da olumsuz yönde etkilenmektedir.

Kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarında meydana gelen olumsuz gelişmeler , zaman zaman klasik arıtma yöntemlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Bu gibi durumlarda yada ileri düzeyde arıtma istenilen özel proses sularında Reverse Osmosis ( Ters Ozmoz ) Üniteleri kullanılmaktadır.

Reverse Osmosis sistemi en genel tanımıyla , suyun , içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir.

Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan Reverse Osmosis üniteleri , yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı , üst düzey bir su arıtım yöntemidir. Bu ünitelerin çalışma prensibi , doğadaki osmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir . Reverse Osmosis sistemi , osmotik dengeyi tersine çevirmek için , osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek duyar . Bu amaçla Reverse Osmosis sistemlerinde , yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su , üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Arıtılan su membrandan geçerken , çözünmüş tuzlar , partiküller ve membrandan geçemeyen organik maddeleri içeren ağır  konsantre su ise , atıksu olarak drenaja gönderilir. Sistemde bulunan bir ayar vanası , drenaja atılan atıksu miktarını ayarlamak ve membran üzerindeki basıncı sabit tutmak için kullanılır.

Bu uygulama suyun yapısındaki çözünmüş tuzları , metal iyonlarını ve mikroorganizmaları filtrelemede çok etkindir.Bir başka deyişle su , tüm mikroorganizmalardan yani ;floralar , bakteriler , protozoalar  belirli mineraller , iyonlar ve kirlilik oluşturabilecek tüm maddelerden arındırılır.

Toplam çözünmüş madde oranları yüksek olan sularda alternatifsiz kullanımı olan Reverse Osmosis üniteleri , her alanda uygulanabilen profosyonel bir arıtım yöntemidir.

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Reverse Osmosis sistemleri , her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda güvenle kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması , kirlenmesi ve yok olmasından dolayı , su şişeleme işletmelerinde bir çok ünlü firmalar içme suyunun arıtımını Reverse Osmosis sistemi ile gerçekleştirerek pazarlamasını ve dağıtımını yapmaktadır. Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su eldesi içinde kullanılan Reverse Osmosis sistemleri , özel tip membranlar sayesinde atıksu veya çeşitli su ile karışık likitlerin geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar vermektedir .

World treat® marka Reverse Osmosis sistemleri geniş teknik ekip ve mühendis kadrolarıyla , giriş suyu parametreleri ve istenilen çıkış suyu parametreleri , bilgisayar ortamında simule edilerek en doğru ve en ekonomik şekilde oluşturulmaktadır.

Reverse Osmosis ünitelerinin dizaynı esnasında , giriş suyu değerleri ile proses suyunda istenilen değerler son derece önemli parametrelerdir.

Reverse Osmosis cihazından istenilen verimin alınabilmesi amacı ile , sistem girişinde ham suyun içeriğine bağlı olarak ön arıtma yapılması gerekmektedir. Ayrıca , Reverse Osmosis ünitesinden çıkan arıtılmış suyun pH değeri 5 – 6,5 , basıncı ise çok düşük olacağı için sistemden çıkan suyun pH değerinin dengelenmesi ve arıtılmış suyun paslanmaz çelik yada polietilen bir depoda toplanıp , buradan hidrofor yardımı ile kullanım alanlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Reverse Osmosis cihazlarının ;

Şebeke Suyu ,

Kuyu Suyu ,

Yüzey Suyu ,

Tuzlu Su ,

Deniz suyu için farklı dizaynları yapılmaktadır .

Avantajları

  • Asit ve kostik ile rejenerasyon işlemi gerektirmez ,
  • İşletme ve montaj kolaylığı ,
  • Ekonomik işletme giderleri ,
  • Deniz suyundan tatlı su temini ,
  • Tuzlu sulardan tatlı su temini ,
  • İletkenliği çok düşük su temini ,
  • Buhar kazanlarında düşük kimyasal tüketimi sağlar , sistemi korur .

Kullanım alanları

Evler ,

Villlalar ,

Apartmanlar ,

Oteller ,

Gıda Endüstrisi ,

İlaç Endüstrisi ,

Hastanaler ,

Okullar ,

Kozmetik Endüstrisi ,

Kimya Endüstrisi ,

Otomotiv Endüstrisi ,

Buz Makineleri ,

Bulaşık Makineleri ,

Laboratuarlar ,

Hemodiyaliz Üniteleri ,

Evaparatörler ,

Eczacılık Sektörü ,

Araba Yıkama Tesisleri ,

Eşanjör ,

Seralar ,

Boiler ve buhar üretim hatları ,

Deiyonize sistem öncesi ,

 Arıtma Oranları

 Asbest % 98-99  Kurşun % 96-98
 Arsenik % 94-96  Kalsiyum % 95-98
 Alüminyum % 96-98  Krom % 96-98
 Amonyum % 90-95  Kadmiyum % 95-98
 Bikarbonat % 90-95  Magnezyum % 95-98
 Bakır % 97-98  Manganez % 97-98
 Baryum % 96-98  Nitrat % 90-95
 Brom % 90-95  Nikel % 97-99
 Bakteri % 99  Potasyum % 94-97
 Borat % 50-55  Radyoaktivite % 93-97
 Civa % 95-97  Silis % 92-95
 Çinko % 97-99  Siyanür % 92-95
 Demir % 97-98  Silikat % 94-96
 Florür % 93-95  Sülfat % 97-98
 Fosfat % 98-99  Sodyum % 89-90
 Gümüş % 95-97  Sertlik % 96-98
 Klorür % 90-95  Haşerat Önleyiciler % 95-98